Ogród na terenie Ośrodka Nowolipie

Zmieniamy się. Od 1 stycznia, w ramach „Innowacji na rzecz Aktywnego Starzenia się” „Ośrodek Nowolipie” został przekształcony w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Po gruntownym remoncie, uchwałą Rady Miasta Stołecznego. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. nr LII/1267/2017, otwieramy zupełnie nową przestrzeń dla seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży i dzieci, a także organizacji pozarządowych.

„Ośrodek Nowolipie” został wytypowany na przyszłą siedzibę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z kilku powodów. Przede wszystkim wzięto pod uwagę ogromny  dotychczasowy dorobek i doświadczenie naszej placówki i jej pracowników. Niebagatelna była także nasza lokalizacja w samym sercu Warszawy i – co za tym idzie – doskonały dostęp do komunikacji miejskiej.

Koncepcja tego miejsca łączy doświadczenia osób pracujących na rzecz seniorów z nowym spojrzeniem designerów projektujących usługi społeczne ułatwiające życie ludziom i jest częścią międzynarodowego projektu o nazwie Design-led Innovations for Active Ageing (DAA).

Oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie nastąpi w marcu 2018 roku o czym będziemy na bieżąco informować.

Zapraszamy serdecznie!