Na zdjęciu kwitnąca aleja w Ośrodku Nowolipie„Ośrodek Nowolipie” oferuje mieszkańcom Warszawy i Bywalcom Ośrodka szeroki wachlarz usług opiekuńczo - socjalnych poczynając od usług edukacyjno- kulturalnych, kończąc na usługach wspierających.

1. Usługi edukacyjno-kulturalne:

 • Galeria Nowolipie
 • biblioteka-czytelnia
 • kino stymulujące, kino konesera
 • prelekcje, odczyty, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • kawiarenka internetowa - skype

2. Usługi mini-poradni geriatrycznej:

 • rehabilitacja
 • fizykoterapia
 • masaż
 • gimnastyka
 • letnia ogrodowa minisiłownia
 • usługi pielęgniarskie

3. Koła zainteresowań – propozycje terapii zajęciowej

 • koło PTTK „Echo”
 • koło sportowe „Klub Olimpijczyka”
 • koło brydżowe
 • koło szachowe
 • koło „Ogród Botaniczny”
 • koło języka angielskiego
 • pracownia malarska

4. Klubo - kawiarnia + prasa codzienna

5. Propozycje terapii zajęciowej:

 • pracownia malarska

6. Poradnictwo prawne.

7. Pokoje gościnne – inicjatywa ta adresowana jest do seniorów pragnących prowadzić szczególnie aktywny tryb życia, chcących zwiedzać Warszawę, uczestników plenerów malarskich, wizyt mieszkańców DPS, uczestników zajęć w WTZ.

8. Usługi na rzecz młodzieży, osób starszych znajdujących się w ciężkiej sytuacji (kluby- grupy wsparcia).

9. Żywienie na miejscu oraz dowożenie obiadów do domu.

10. Usługi wspierające:

 • usługi pralnicze
 • usługi fryzjerskie
 • usługi kąpielowe

11. Usługi w ramach realizacji zadania Asystent Osoby Niepełnosprawnej.